Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 

Świat ulega ciągłym zmianom, dokonują się nowe odkrycia, mijają dni, miesiące, lata…. Przemijanie wpisane jest w dłuższą lub krótszą linię życia każdego z nas. Nieubłagane, nie do zatrzymania, nieuniknione. Przemijają byty, zabiera je czas i obraca w pył. Pozostaje nicość lub pamięć.

Krzysztof Pisiewicz

19.10.1944 - 8.04.2017

Krzysztofie, swoim zapałem i pracą społeczną, w którą angażowałeś się  bezinteresownie, chęcią pomocy tym, którym mogłeś pomóc i wiarą w rzeczy, które robiłeś, zasłużyłeś na naszą pamięć. Miałeś wiele zainteresowań i ogromną wiedzę, którą z radością się dzieliłeś. Uważałeś, że w tradycji i historii jest piękno, a piękno trzeba pielęgnować. Twoja otwartość na lokalne sprawy i chęć dzielenia się sobą przybierały różne formy. Niezapomniana jest Twoja rola w reaktywowaniu gazety „Wiadomości Rabczańskie”, kiedy jako redaktor naczelny wraz z grupą przyjaciół, w tym śp. Kazimierzem Strachanowskim, pracowałeś na sukces tego lokalnego medium. Również w latach '90 współtworzyłeś, a później przewodniczyłeś Komitetowi Regionalnemu Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego, z którego pod koniec lat dziewięćdziesiątych powstała Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Od samego początku jej powstania aktywnie uczestniczyłeś w pracach Zarządu, przez dwie kadencje sprawując funkcję Prezesa a później Wiceprezesa. Zawsze byłeś otwarty zarówno na sprawy przedsiębiorców jak i nas, pracowników Fundacji. Twoja życzliwość i skromność zapewniały o czystości Twoich intencji i wiary w słuszność podejmowanych przez Ciebie decyzji.
Jako członek zarządu szukałeś kompromisu i racjonalnego rozwiązywania trudnych spraw, a jako przełożony obdarzałeś pracowników Fundacji ogromnym zaufaniem. Takim byłeś jako Prezes, pracodawca, społecznik…  ale jako Kolega jesteś ciągle z Nami i na zawsze pozostaniesz, bo tak wiele jest Ciebie w naszej wspólnej, ponad 20-letniej drodze.

 

Fundatorzy i pracownicy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka

 

 


 


POLECAMY

Rozpoczęliśmy nowe projekty:

Zachęcamy do zapoznania się z projektami!!!