Perspektywa finansowa spójności UE 2014-2020

Na spotkaniu sieci KSU, PIFE, MCP, ROEFS i WUP w dniach 2-3 grudnia w Zakopanem poruszano temat przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. W załączeniu kilka linków, które pokazują wstępne plany w tej sprawie.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/presentation_final_pl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_pl.pdf
http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Propozycje-legislacyjne-WPR2020

Oferta pożyczkowa dla poszkodowanych

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU POWODZI, PODTOPIEŃ,ULEW I INNYCH ZDARZEŃ PRZYRODNICZYCH. :::SPRAWDŹ