Witamy na stronie frrr.pl.    Nasz serwis jest w przebudowie.    Przepraszamy za chwilowe utrudnienia.

NAJPILNIEJSZE INFORMACJE:

 

18 czerwca ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego, które potrwa do 6 lipca. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu oraz zapraszamy do przekazania tej informacji państwa najbliższym, współpracownikom oraz mieszkańcom lokalnej społeczności.

Swój głos może oddać każdy, wystarczy że ukończył 16 lat i jest mieszkańcem Małopolski. Głosować można poprzez stronę internetową: https://bo.malopolska.pl/ index.php/glosowanie, a także osobiście w Urzędzie Marszałkowskim i Agendach Zamiejscowych oraz korespondencyjnie.

Prosimy o głosowanie na poniższy projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego:
(zasady głosowania pod artykułem)

Aktywne i twórcze poznawanie Orawy, Spiszu i Podhala.

Głównym celem jest stworzenie 10 questów dla gmin Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Jabłonka, Lipnica Wielka, Szczawnica, Czorsztyn, Krościenko, Czarny Dunajec, Łapsze Niżne, Raba Wyżna które zwracają uwagę na wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym a także na pokazanie różnic i podobieństw miedzy Podhalem, Orawą i Spiszem. Ważne jest odkrycie niezwykłego charakteru przestrzeni, w której się żyje, przebywa czasowo lub którą się zwiedza - jej genius loci, poprzez zwrócenie uwagi na, często z pozoru zupełnie zwyczajne, codziennie mijane miejsca i dostrzeżenie w nich wyjątkowości, wartości i atrakcyjności.  Stworzenie 10 questów dla 7 gmin i 3 miast powiatu nowotarskiego pozwoli aktywnie i twórczo spędzać czas turystom i przyczyni się do współdziałania lokalnej społeczności.  Projekt obejmuje współpracę lokalnych środowisk w celu identyfikacji posiadanych zasobów, atrakcji i ważnych kulturowo i historycznie miejsc  w celu wspólnego stworzenia questów. Lokalni artyści, plastycy i fotograficy będą tworzyli niepowtarzalne projekty map, wizualizacji która znajdzie odbicie w wydrukowanych ulotkach questów. Dodatkowo opracowane questy zostaną poddane digitalizacji dzięki czemu będą możliwe do pobrania jako  aplikacji mobilna.

W ramach projektu powstanie 10 questów pieszych – po jednym w  wybranych gminach.

Opracowanie 1 questu obejmuje:

1. Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów w oparciu o metodykę The Valley Quest

Celem dwudniowych warsztatów dla grupy ok. 15 przedstawicieli społeczności lokalnej (przewodników, regionalistów, nauczycieli, animatorów kultury, pracowników bibliotek, osób zajmujących się edukacją, turystyką, promocją itp.) jest opracowanie questu, wykorzystującego lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz wiedzę i pasję mieszkańców.

Warsztaty będą prowadzone przez certyfikowanego trenera questingu w oparciu o amerykańską metodę Valley Quest zróżnicowanymi metodami: praca prowadzona częściowo w terenie, praca twórcza z uczestnikami, w tym w trybie indywidualnym lub w mniejszych zespołach. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Czas trwania warsztatów: 16 godzin. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie dla uczestników (obiad, dwie przerwy kawowe).

Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko dowiedzą się na czym polega questing i jak się go tworzy w teorii, ale też nabiorą praktycznych umiejętności opracowywania questów, dzięki czemu będą mogli w przyszłości rozszerzyć bocheńsko-wielicką sieć o kolejne atrakcyjne piesze i rowerowe trasy.

Efektem spotkania jest opracowanie wstępnej wersji questu, obejmującej: określenie punktu startu, przebiegu questu z podziałem na odcinki, projekt wierszowanych zagadek, opracowanie zagadki questu, która prowadzi do odkrycia skarbu, określenie miejsca ukrycia skarbu, symbolu na pieczątce i przygotowanie samej pieczątki. Podczas pierwszego spotkania będzie też przeprowadzona inwentaryzacja lokalnych zasobów, określona wiodąca tematyka questu i tytuł. Dodatkowo zostanie sprawdzona powstała trasa, oraz naniesione zostaną ewentualne poprawki i uzupełnienia.

2. Opracowanie ostatecznej wersji questu

Na podstawie wyników przeprowadzonych warsztatów trener w kontakcie z grupą dopracuje każdy quest na które składać się będą:

  • Tekst wiersza zawierający narrację związaną z tematem questu, wskazówki dotyczące poruszania się po trasie, zagadki, których rozwiązanie prowadzi do miejsca ukrycia skarbu,

  • Opisy: jak dojechać?, gdzie to jest?, tematyka questu,

  • Ilustracje: ryciny, obrazki, zdjęcia

  • Mapa,

  • Róża wiatrów,

  • Informacje o opiekunie wyprawy, kontakt itp.

Ponadto zostanie przygotowany „skarb” questu

  • „Skrzynka na pieczątkę” - przygotowanie 1 skrzynki na pieczątkę. Skrzynka z pieczątką będzie znajdowała się w miejscu kończącym trasę questu. Skrzynka w postaci plastikowego pudełka (odpornego na zmiany pogody) powinna posiadać wymiary ok.12x8x5 cm

  • Pieczątki - przygotowanie pieczątki, symbolu questu (3 szt. dla każdego questu). Materiał: gumka-myszka. Wymiary: ok. 3 cm x 6 cm. Wykonawca dostarczy na swój koszt przygotowane pieczątki do siedziby Zamawiającego.

3. Ewaluacja questu

Poprawiona i zredagowana wersja tekstu questu zostanie poddana weryfikacji w terenie. . Ewaluacja questu zostanie przeprowadzona przez wolontariuszy, którzy nie brali udziału w procesie tworzenia questu we współpracy z trenerem questingu. W razie wystąpienia błędów, nieścisłości czy sformułowań niejasnych zostaną wprowadzone poprawki i modyfikacje.

4. Opracowanie graficzne, skład i druk ulotki questu

Zostanie opracowany wspólny ogólny layout dla wszystkich ulotek oraz indywidualne projekty graficzne każdej ulotki w formie pliku w wersji „do edycji” (CDR lub PSD) na płycie CD/DVD oraz „do druku” (PDF).

Ulotki w wersji elektronicznej zostaną udostępnione na ogólnopolskim portalu poświęconym questingowi: www.bestquest.pl.

Każda ulotka questu zostanie wydrukowana w liczbie 5000 sztuk:

- format A4 składane do formatu DL

- druk dwustronny 4+4 CMYK

- papier kredowany, matowy, gramatura 170g/m2.

5. Dostosowanie questu do aplikacji mobilnej

Każdy quest zostanie dostosowany do wersji mobilnej w aplikacji na smartfony i tablety. Polegać to będzie na zebraniu śladów i punktów GPS w terenie, dostosowaniu zagadek i wskazówek questów do potrzeb i możliwości aplikacji (np. stworzenie różnego rodzaju zagadek multimedialnych – video, audio itp.). Dodatkowo każdy quest zostanie wprowadzony do systemu operującego aplikacją mobilną.


Zasady głosowania:

Każda osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w Małopolsce może oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

a)      poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach,

b)      elektronicznie (pod adresem: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie ) - elektroniczny formularz głosowania zostanie uruchomiony 18.06.2016r.,

c)       korespondencyjnie na adres Urzędu lub jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Ważne! Można oddać  1 głos na zadanie powiatowe i 1 na zadanie subregionalne. Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu i subregionu, który się zamieszkuje.

Jeśli odda się więcej głosów wszystkie głosy będą nieważne.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bo.malopolska.pl