Aktywne karpackie NGO

Człowiek- najlepsza inwestycja

 

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt "Aktywne karpackie NGO".

 

Numer i nazwa Priorytetu: V. Dobre rządzenie

 

Numer i nazwa Działania: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora

 

Numer i nazwa Poddziałania: 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

 

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2012 do 31.12.2014

 

Obszar realizacji projektu:

Województwo małopolskie - powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowotarski, wadowicki, suski, tatrzański.

Województwo podkarpackie - powiat: m. Krosno, jasielski, krośnieński, bieszczadzki, leski, sanocki.

Województwo śląskie - powiat: cieszyński, żywiecki.

Cel projektu: Rozwój potencjału NGO na terenie Karpat do końca 2014 r.

 

Grupa docelowa: NGO z siedzibą na terenie objętym projektem; osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na obszarze objętym projektem poszukujących porad prawnych, chcących założyć NGO; jednostki samorządu terytorialnego z tego obszaru.

 

Planowane zadania: Prowadzenie doradztwa, szkoleń, działań informacyjnych i aktywizujących na obszarze 16 powiatów i 140 gmin położonych na terenie Karpat w ramach stworzonej Karpackiej Sieci Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych.