Centrum wspierania przedsiębiorczości

Celem Programu CWP była pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich w powiększaniu i wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego w odpowiedzi na nowe możliwości gospodarcze i potrzeby rynku pracy.