Małopolskie pożyczki

   


Fundusz Pożyczkowy
"Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR"

  Pożyczki udzielane przez konsorcjum:

    Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR)
    Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. (CBMZ)

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców
prowadzących działalność  od co najmniej 24 miesięcy

i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego     strona projektu