Moja firma - moja szansa

Program realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
Działanie 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości i  skierowany był do:

  • osób fizycznych, nie zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które nie prowadziły własnej firmy po 1 stycznia 2004 r.
  • osób zameldowanych na terenie powiatów nowotarskiego, limanowskiego i suskiego

Realizacja projektu obejmowała:

  • bezpłatne szkolenia i doradztwo
  • wsparcie pomostowe
  • dotację inwestycyjną do 5 000 euro