MOWES

Aktualności MOWES

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

___________________________________________________________________________________________

 11.01.2018r.

Informacja o wynikach rekrutacji na usługi w ramach MOWES- Subregion Podhalański

___________________________________________________________________________________________

 3.01.2018r.

 Rekrutacja na usługi w ramach MOWES- Subregion Podhalański:

Do pobrania: