PUNKT KONSULTACYJNY

Od 1 października 2014 roku Fundacja Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt pn.

Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops

 • projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w trakcie usługi Klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca

 • w ramach projektu wykwalifikowani i posiadający bogate doświadczenie Konsultanci PK KSU świadczą usługi doradcze – zwane asystą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługa doradcza, poprzedzona rzetelnie przeprowadzoną diagnozą potrzeb Klienta (identyfikacja i analiza potrzeb lub problemów zgłoszonych przez Klienta bądź zdiagnozowanych przez Konsultanta), obejmuje wsparcie w następujących obszarach działalności firmy:

    • wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i US, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych, itp.)

    • marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie – wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu,
     w tym strony www, baz danych i innych technologii informacyjnych, itp.)

    • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, metody zarządzania, itp.)

    • finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowania kosztorysu przedsięwzięcia, pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym, konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania źródeł finansowania, porównanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności, odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów, postępowanie w przypadku zagrożenia utratą płynności finansowej
     w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank)

    • rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje dotyczące profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty składane przy rozpoczynaniu działalności, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych, itp.)

 • Maksymalny czas trwania usługi dla każdego Klienta wynosi 40 godzin.

 • Usługi doradcze są dofinansowane w 90% (dofinansowanie to stanowi dla klienta pomoc de minimis), a ich koszt dla klienta to 12 złotych +VAT za godzinę pracy doradcy.

 • KONSULTANCI PK KSU Fundacji Rozwoju Regionu Rabka:

Iwona Traczyk, Maciej Kopytek
– biuro FRRR w Rabce- Zdroju, przy ulicy Orkana 16 B, tel. 18 26 777 39,

Joanna Przybyło
- biuro FRRR w Tarnowie, ul. Paderewskiego 6, tel. 14 621 03 43 oraz Urząd Miejski w Brzesku, ul.Głowackiego 1, każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 9:00 – 13:00,

 

Małgorzata Mrowca
- biuro w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 28, tel. 18 441 11 19 oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul.Józefa Marka 9, każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca, w godzinach 11:00-14:00

 

Magdalena Kochanowska-Drożdż
- biuro FRRR w Rabce-Zdroju oraz teren miasta Krakowa, tel. 889 875 721

 

Pobierz dokument :::"Standard - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej"