Rekomendacje

Skuteczność działań FRRR znalazła odzwierciedlenie w rekomendacjach oraz wyróżnieniach otrzymanych od różnych instytucji i organizacji.

W 2007r. FRRR została jednym z laureatów konkursu na  najlepsze organizacje pozarządowe, działające w województwie małopolskim.  Nagrody w postaci symbolicznego kryształu soli wręczyli marszałek Marek Nawara wraz z wicemarszałkiem Leszkiem Zegzdą. FRRR otrzymała Kryształ w kategorii "Rozwój gospodarczy, rozwój rynku pracy, rozwój lokalny", a odebrał ją prezes Zarządu Fundacji, Maciej Kopytek.

Przyznawane nagrody mają charakter honorowy, a mogące otrzymać je organizacje wyłaniane są w drodze konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.