Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II

Oficjalna strona Projektu: www.nowafirma-malopolska.pl

Kontakt: tel/fax 018 267-77-39     
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Projekt „ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6 .2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Grupy docelowe-uczestnicy projektu
Osoby fizyczne zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu
Terminy rekrutacji dla osób z terenów powiatów: nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego:

I edycja
22.03-02.04
.2010 r.
II edycja
V 2010r.
III edycja
VII 2010r.
IV edycja
IX 2010r.
V edycja
X 2010r.
nowotarski limanowski
17.05. - 28.05.2010
tatrzański
5.07 - 16.07.2010r.
nowotarski
06.09 - 17.09.2010
limanowski/tatrzański
od 18.10.2010
do 29.10.2010

Etapy projektu – część realizowana przez FRRR
Projekt będzie realizowany od stycznia 2010 do czerwca 2012.
Cześć projektu realizowana przez FRRR obejmie teren powiatów nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego. W każdej edycji zostanie przyjęte po 15 osób (w sumie 90 osób), które w pierwszym etapie odbędą szkolenia (60 godz.) i skorzystają z usług  doradczych (20 godz.) umożliwiających im uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W drugim etapie zainteresowani dotacją napiszą biznesplan i złożą wniosek. Minimum 60 najlepszych projektów może liczyć na dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł, a także część z nich – na tzw. wsparcie pomostowe, czyli dofinansowywanie bieżących kosztów prowadzenia rozpoczętej już działalności kwotą 800 zł miesięcznie przez 6 miesięcy oraz doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Analogiczne działania w ramach projektu prowadzone będą przez partnerów realizujących projekt na terenie wszystkich powiatów województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w konsorcjum z 8 innymi organizacjami z terenu Małopolski.

Instytucje Konsorcjum w regionie z podziałem na powiaty, które obejmą:

 

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Miasto Kraków

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
  Powiat chrzanowski, olkuski, miechowski

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
  Powiat oświęcimski

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
  Powiat krakowski, proszowicki, tarnowski

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
  Powiat nowotarski, tatrzański, limanowski

 • Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego
  Powiat myślenicki, bocheński, wielicki

 • Sądecka Izba Gospodarcza
  Powiat gorlicki, nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

 • Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju
  Powiat suski, wadowicki

 • Tarnowska Agencją Rozwoju Regionalnego
  Powiat brzeski, dąbrowski, Miasto Tarnów